De studiedag van 26 augustus gaat niet door.

In verband met het aanscherpen van de corona regels door het kabinet hebben wij besloten om de studiedag: Benut je voer en grond gezond! Niet door te laten gaan.